مکادمی؛ آکادمی مهندسی مکانیک

لوگوی مکادمی - آکادمی مهندسی مکانیک
۶۲% -
آموزش سالیدورکس (SOLIDWORKS)

آموزش سالیدورکس (SOLIDWORKS)

۱,۶۳۶
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۵۰% -
آموزش سابروتین نویسی آباکوس (Abaqus User Subroutines)

آموزش سابروتین نویسی در آباکوس

۱,۳۵۸
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۵۴% -
تحلیل المان محدود با متلب (FEA Using MATLAB)

آموزش روش اجزای محدود با متلب

۱,۶۲۹
۲۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش دینامیک

۱,۵۷۱
رایگان
۵۴% -
آموزش متلب (MATLAB)

آموزش متلب (MATLAB)

۱,۲۱۳
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴% -
آموزش آباکوس (Abaqus)

آموزش نرم‌ افزار آباکوس (Abaqus)

۱,۶۷۵
۲۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش پایتون (Python)

۱,۰۰۲
رایگان