مکادمی | MecAdemy

آکادمی مهندسی مکانیک؛ آموزش‌های جذاب و کاربردی

لوگوی مکانیک‌آل
لوگوی مکانیک‌آل

مکادمی | MecAdemy

مکادمی (آکادمی مهندسی مکانیک) در سال ۱۳۹۸ با هدف ارائه خدمات مهندسی پایه‌گذاری شد. این گروه تا کنون به رشد و توسعه علم و مهندسی کشور در قالب ارائه آموزش‌های کاربردی و مشاوره در پروژه‌های دانشگاهی و صنعتی پرداخته است.

با ما بروز باشید…