آموزش روش اجزای محدود با متلب

رایگان
آموزش کدنویسی روش اجزاء محدود در متلب
1,101فروش
رایگان

کد نویسی روش اجزای محدود با استفاده از نرم‌ افزار متلب ( Finite Element Method using MATLAB)

روش اجزای محدود یا روش المان محدود (Finite Element Method) که به اختصار FEM نامیده می‌شود، رایج ترین روش عددی برای حل مسائل مهندسی، معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) است. رایج‌ترین کاربرد روش المان محدود شامل تحلیل سازه‌ها، انتقال حرارت، دینامیک سازه، انتقال جرم و پتانسیل الکترومغناطیسی است. روش المان محدود، روشی (اغلب) عددی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تعریف شده بر اساس یک، دو یا سه متغیر مکانی است. در این روش برای حل مسئله، هندسه اصلی و غالبا پیچیده‌ی مسئله به قسمت‌های کوچک‌تر و ساده‌تر به نام المان‌های محدود تقسیم بندی می‌شوند. این گسسته سازی مکانی به روش شبکه بندی یا ایجاد مش انجام می‌شود. در واقع شبکه از مجموعه‌ای از نقاط گسسته برای گسسته‌سازی جسم یا محیط مسئله به تعداد المان‌هایی محدود، برای حل مسئله است. پس از گسسته‌سازی متغیر میدانی ذاخل هر المان درون یابی می‌شود. گسسته‌سازی مکانی مسئله به همراه اینترپولیشن متغییر میدانی و منجر به تبدیل دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی حاکم بر مسئله به دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی (در مسائل دینامیک) یا دستگاه معادلات جبری می‌شود. سپس معادلات حاکم بر هر المان در کنار سایر المان‌ها قرار می‌گیرد تا کل سازه را تشکیل دهد. در نهایت با اعمال شرایط مرزی مسئله، دستگاه معادلات جبری (در حالت استاتیک) یا دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی (در حالت دینامیک) حل می‌شوند. کاربرد عملی اجزای محدود معمولاً با نام تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis) یا به اختصار FEA خوانده می‌شود.

سوالات متداول دانشجویان

این آموزش مناسب مقطع کارشناسی (لیسانس) و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) است، هرچند برای دانشجویان دکترا و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز مفید خواهد بود.

مفاهیم به قدری ساده و روان بیان شده است که پیش‌نیاز خاصی لازم نیست، هر چند بهتر است به درس روش اجزای محدود و برنامه نویسی با متلب تسلط داشته باشید.

آموزش روش اجزای محدود کاربردی
آموزش متلب

تدریس مناسب، قسمت مهمی از فرآیند یادگیری است ولی به تنهایی کافی نیست. باید در طول این آموزش‌ها خودتان حتما برنامه نویسی کنید و سعی کنید کدهای ارائه شده را بهبود بدهید.
همچنین مثال‌هایی متنوع از کتاب‌های مختلف را حل کنید تا ایرادات احتمالی تان مشخص شود.

منابع بسیار عالی در این زمینه وجود دارد. توصیه مکادمی استفاده از منابع زیر است.

MATLAB Codes for Finite Element Analysis

Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB

MATLAB Guide to Finite Elements

منابع عالی برای کد نویسی اجزای محدود در متلب

بر اساس نظر شخصی من این منابع بسیار سومند هستند.

فایل ارائه آموزش‌ها رایگان

Presentation

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کتاب Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB - (سطح متوسط - منبع تدریس این دوره) رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کتاب MATLAB Codes for Finite Element Analysis - (سطح ساده) رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کتاب MATLAB Guide to Finite Elements - (سطح ساده) رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کتاب An Introduction to Finite Element Analysis Using Matlab Tools - (سطح ساده) رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل اول: مروری بر نرم‌افزار متلب

در این فصل مرور مختصری بر نرم‌افزار متلب ارائه شده است.

مرور مختصری بر نرم‌افزار متلب رایگان

An Introduction to MATLAB

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل دوم: مروری بر مفاهیم روش اجزای محدود (FEM)

در این فصل مروری بر روش اجزاء محدود ارائه می‌شود.

مروری بر روش اجزای محدود رایگان

An Introduction to FEM

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل سوم: مسئله خرپای دوبعدی (2D Truss)

در این فصل با بکارگیری دانش دو فصل قبل به برنامه نویسی مسئله خرپای دوبعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

2D Truss Problem

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

2D Truss Problem

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل چهارم: مسئله تیر یک بعدی (1D Beam)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تیر یک بعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل پنجم: مسئله خرپای سه‌بعدی (3D Truss)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله خرپای سه‌بعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل ششم: مسئله فریم دو‌بعدی (2D Frame)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله فریم دوبعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل هفتم: مسئله فریم سه‌بعدی (3D Frame)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله فریم سه‌بعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

در حال ضبط است.

کدنویسی مسئله رایگان

در حال ضبط است.

فصل هشتم: مسئله غشاء (Membrane)

در این فصل مسئله غشاء با استفاده از المان مثلثی ارائه می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

در حال ضبط است.

کدنویسی مسئله رایگان

در حال ضبط است.

فصل نهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان T3

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای با استفاده از المان CST پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل دهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان T6

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای با استفاده از المان LST پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل یازدهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان Q4

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای با المان 4Node Quadrilateral پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل دوازدهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان Q8

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای پرداخته با المان 8Node Quadrilateral می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل سیزدهم: مسئله تقارن محوری (Axisymmetric)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تقارن محوری پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل چهاردهم: انتقال حرارت دوبعدی و گذار

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله انتقال حرارت دوبعدی و گذار پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل پانزدهم: مسئله ورق نازک (Thin Plate)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله ورق نازک پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کدنویسی مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل شانزدهم: مسئله ورق ضخیم (Thick Plate)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله ورق ضخیم پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

Mindlin Plate Theory

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل هفدهم: مسئله پوسته (Shell)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله پوسته پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کدنویسی مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. آواتار Vahideh Vahidifar
  Vahideh Vahidifar

  خیلی عالی بود
  ممنون آقای دکتر

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   ممنون از لطفتون
   موفق باشید

 2. آواتار محمد خالقی
  محمد خالقی(خریدار محصول)

  سلام جناب دکتر وقت بخیر ببخشید این آموزش برای دانشجو کارشناسی مکانیک که درس مقدمه ای بر اجزا محدود رو داره کاربرد داره ؟ یا مخصوص رشته عمران که درس اجزا محدود رو دارن داره

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   روزتون بخیر
   برای درس روش اجزای محدود کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک قطعا کاربرد داره.

   روش اجزای محدود، یک روش عددی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی هست، که برای اغلب رشته‌های مهندسی از جمله مهندسی مکانیک، عمران و … کاربری هست.

   معمولاً در مقطع کارشناسی کمتر وارد کدنویسی مسائل شده و بیشتر تحلیل‌ها با نرم‌افزارهای FEM انجام می‌شود.

 3. آواتار محمد رضا قدمپور
  محمد رضا قدمپور(خریدار محصول)

  سلام ممنون از اموزش عالی شما. فایل پاور پوینت را تا همین اینجاشو قرار میدین؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   فایل ارائه آموزش‌ها در قسمت منابع قرار گرفت.
   اگر به آن دسترسی ندارید، ابتدا کش مرورگر خود را پاک کنید و دوباره در دوره ثبت نام کنید.
   موفق باشید.

 4. آواتار mahdi sol
  mahdi sol(خریدار محصول)

  سلام آقای دکتر سوالی داشتم خدمتتون
  من میخوام یک مسئله axisymmetric رو مدل کنم با استفاده از کد مسئله من هم یک استوانه تو خالی هست که در واقع تبدیل میشه به یک صفحه مستطیلی با فاصله از مبداz.r میخواستم ببینم چجوری این فاصله رو داخل کد لحاظ کنم و کد رو تغییر بدم با تشکر.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   فقط نیاز است در قسمت مش‌بندی مسئله فاصله از مبدا لحاظ شود.
   در واقع مسئله شما فقط هندسه‌ای متفاوت دارد و این تفاوت هندسه خود را در مش‌بندی نشان می‌دهد.
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

برای ارسال دیدگاه، نیاز است که را انجام دهید.