62% -
آموزش سالیدورکس (SOLIDWORKS)

آموزش سالیدورکس (SOLIDWORKS)

1,635
249,000 تومان
50% -
آموزش سابروتین نویسی آباکوس (Abaqus User Subroutines)

آموزش سابروتین نویسی در آباکوس

1,358
249,000 تومان
54% -
تحلیل المان محدود با متلب (FEA Using MATLAB)

آموزش روش اجزای محدود با متلب

1,629
229,000 تومان
54% -
آموزش متلب (MATLAB)

آموزش متلب (MATLAB)

1,213
299,000 تومان
54% -
آموزش آباکوس (Abaqus)

آموزش نرم‌ افزار آباکوس (Abaqus)

1,675
229,000 تومان