مهندس میلاد وحیدیان

 

میلاد وحیدیان متولد اردیبهشت ۱۳۷۲ در تهران، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴، و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) در سال ۱۳۹۷ دریافت کرد. او از سال ۱۳۹۷ دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک (گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات) در دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه های تخصصی او مکانیک غیرخطی، روش المان محدود و برهم‌کنش سازه و سیال است.

  • تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی: مهندسی مکانیک –  دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی-دانشگاه امیرکبیر

دانشجو دکتری: مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی- دانشگاه تهران

  • مهارت های تخصصی
  • طراحی و مدل سازی
  • شبیه‌سازی مسائل مکانیک جامدات و FSI
  • بکارگیری FEM در شبیه‌سازی مسائل مهندسی
  • ارتعاشات غیرخطی
  • مدرس نرم‌افزار Abaqus
  • مدرس نرم‌افزار MATLAB

 

 

  • نرم افزارهای تخصصی

نرم افزار های طراحی (CAD):

CATIA, SolidWorks

زبان‌های برنامه نویسی:

Python, FORTRAN, MATLAB

نرم افزارهای شبیه‌سازی(CAE):

Abaqus, ANSYS Workbench

نرم افزار های طراحی(CAD):

✩★★★★ SOLIDWORKS and CATIA

نرم افزار های برنامه نویسی(Programming):

★★★★★MATLAB
✩★★★★Python
✩✩★★★FORTRAN

نرم افزارهای تحلیل و شبیه‌سازی(CAE):

★★★★★Abaqus
✩✩★★★MSC Marc
✩✩★★★ANSYS Workbench
✩✩★★★COMSOL Multiphysics