مهندس نگار عقیق

مهندس نگار عقیق متولد ۱۳۸۰ و دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران است. او در حوزه مهندسی مکانیک علاقمند به ساخت و تولید و طراحی جامدات است. علاوه بر این، او در زمینه‌های طراحی وب، آموزش الکترونیکی، ادبیات، موسیقی و فلسفه نیز علایق خود را دنبال می‌کند.

نرم افزارهای تخصصی

 

نرم افزار‌‌‌های طراحی:

SOLIDWORKS★★★✩✩

نرم افزار‌‌‌های برنامه نویسی:

MATLAB

★★★★✩

Python★★★★✩
C++★★★✩✩
R★★✩✩✩

 مقالات کنفرانسی:

Rahimi, M. Anvari and N. Aghigh, “Teaching Solid Geometry and Visual Thinking Using Electronic Facilities,” 2019 13th Iranian and 7th International Conference on e-Learning and e-Teaching (ICeLeT), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICELET46946.2019.9091670.