مهندس بهنام یزدان‌خو

بهنام یزدان خو متولد ۱۳۷۰، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۴، و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی پزشکی (گرایش بیومکانیک) از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۹۷ دریافت کرد. او از سال ۱۳۹۷ دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک (گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات) در دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه های تخصصی او رباتیک، کنترل، مکاترونیک و هوش مصنوعی است.

 • تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی: مهندسی مکانیک –  دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی (بایومکانیک) – دانشگاه علم و صنعت

دانشجو دکتری: مکانیک، گرایش دینامیک، کنترل، ارتعاشات- دانشگاه تهران

 • مهارت های تخصصی

 • مهندسی کنترل
 • مکاترونیک
 • رباتیک
 • هوش مصنوعی
 • نرم افزارهای تخصصی

نرم افزار های طراحی :

✩★★★★ SOLIDWORKS

نرم افزار های برنامه نویسی:

★★★★★ MATLAB
✩★★★★ Python
✩✩★★★ C++

نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی:

★★★★★ MATLAB & Simulink
✩✩★★★ Working Model
✩✩★★★ Adams
✩✩★★★ Ansys Maxwell
✩✩★★★ Arduino microcontroller

خرداد ١٣٩٧: رتبه ١١ کنکور دکتری، رشته مهندسی مکانیک گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات
تیر ١٣٩۵: مقام سوم مسابقات جهانی ربوکاپ در مسابقات فوتبال لیگ ربات های انسان نمای سایز نوجوان (تیم مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه منیتوبای کانادا)، لایپزیگ، آلمان

تیر ١٣٩۵:  مقام اول مسابقات جهانی ربوکاپ در چالش فنی لیگ ربات های انسان نمای سایز نوجوان (تیم مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه منیتوبای کانادا)، لایپزیگ، آلمان
تیر ١٣٩۴: مقام سوم مسابقات جهانی ربوکاپ در مسابقات فوتبال لیگ ربات های انسان نمای سایز نوجوان (تیم مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه منیتوبای کانادا)، هفی، چین

تیر ١٣٩۴: مقام دوم مسابقات جهانی ربوکاپ در چالش فنی لیگ ربات های انسان نمای سایز نوجوان (تیم مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه منیتوبای کانادا)، هفی، چین
شهریور ١٣٨٩: رتبه ٣٢١ کنکور سراسری، رشته ریاضی و فیزیک

مقالات ژورنالی:

 • M. Nikpour, B. Yazdankhoo, B. Beigzadeh and A. Meghdari, “Adaptive Online Prediction of Operator Position in Teleoperation with Unknown Time-varying Delay: Simulation and Experiments”, Neural Computing and Applications (accepted for publication).

 • B. Yazdankhoo, M. Nikpour, B. Beigzadeh and A. Meghdari, “Improvement of Operator Position Prediction in Teleoperation Systems with Time Delay: Simulation and Experimental Studies on Phantom Omni Devices”, Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Vol. 13, No. 3, pp. 197-205, 2019.

 • B. Yazdankhoo and B. Beigzadeh,“Increasing Stability in Model-mediated Teleoperation Approach by Reducing Model Jump Effect”, Scientia Iranica, Vol. 26, Special Issue on: SocioCognitive Engineering, pp. 3-14, 2019.

 • B. Yazdankhoo and B. Beigzadeh, “Improving Transparency in Bilateral Teleoperation Systems Based on Model-mediated Approach”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 273- 283, 2017 (in Persian).

 مقالات کنفرانسی:

 1. Mirmohammad, S. Khorsandi, M. N. Shahsavari, B. Yazdankhoo and S. Sadeghnejad, “Ball Path Prediction for Humanoid Robots: Combination of k-NN Regression and Autoregression Methods”, ۷ th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 2019. • B. Yazdankhoo, M. N. Shahsavari, S. Sadeghnejad, and J. Baltes, “Prediction of a Ball Trajectory for the Humanoid Robots: A Friction-based Study”, in RoboCup 2018: Robot World Cup XXII, Springer International Publishing, pp. 387-398, 2019.

مقالات در حال داوری:

 1. Kadkhodazadeh, B. Yazdankhoo and B. Beigzadeh, “The Influence of Gender Factor on the Modeling of the Human Hand/Arm interacting with a Teleoperation System”, Journal: Medical Engineering & Physics.