مهندس مهسا بابائی

مهسا بابائی متولد سال ۱۳۷۲، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۴ و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) از دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷ دریافت کرد. او از سال ۱۳۹۷ دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) در دانشگاه اصفهان است. زمینه‌‌‌های تخصصی او جریان‌های چند فازی و انتقال حرارت درون بافت های زنده است. از جمله علاقمندی های ایشان یافتن مبنای فیزیکی پدیده‌های طبیعی است و از آموختن نکات جدید و آموزش آن به دیگران لذت می برد.

تحصیلات دانشگاهی

کارشناسی: مهندسی مکانیک –  دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی ) – دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجو دکتری: مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی ) – دانشگاه اصفهان

مهارت‌‌‌های تخصصی

☑ محاسبات دینامیک عددی جریان سیال و حرارت
☑ شبیه سازی جریان های چند فازی
☑ شبیه سازی فرآیندهای زیست گرمایی
☑ شبیه سازی جریان در بافت های زنده متخلخل
☑ تحلیل اگزرژی در موجودات زنده
☑ حل تحلیلی فرآیندهای زیست گرمایی (موضوع پیشنهاده دکتری)

نرم افزارهای تخصصی

نرم افزار‌‌‌های طراحی:

✩★★★★SOLIDWORKS

نرم افزار‌‌‌های برنامه نویسی:

✩✩★★★MATLAB

نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی:

★★★★★TecPlot
✩★★★★COMSOL Multiphysics
★★★★★Ansys Workbench