مصاحبه با سرکار خانوم کیانا سیفی و نازنین اسلامی‌پور

تغییر رشته از مهندسی به پزشکی

سرکار خانوم نازنین اسلامی‌پور و کیانا سیفی در مورد تغییر رشته خود به ترتیب از مهندسی عمران به داروسازی و از مهندسی برق به پزشکی عمومی تغییر رشته داده‌اند.

این مصاحبه جذاب را از دست ندهید

نویسنده:
مهندس بهنام یزدان‌خو 
دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

(برای مطالعه بیشتر روی نام یا تصویر ایشان کلیک کنید)

نویسنده:
مهندس میلاد وحیدیان 
دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

(برای مطالعه بیشتر روی نام یا تصویر ایشان کلیک کنید)