56% -
تحلیل المان محدود با متلب (FEA Using MATLAB)

آموزش روش اجزای محدود با متلب

1,636
قیمت اصلی 499,000 تومان بود.قیمت فعلی 219,000 تومان است.
50% -
آموزش سابروتین نویسی آباکوس (Abaqus User Subroutines)

آموزش سابروتین نویسی در آباکوس

1,367
قیمت اصلی 499,000 تومان بود.قیمت فعلی 249,000 تومان است.