آموزش روش اجزای محدود با متلب

رایگان
آموزش کدنویسی روش اجزاء محدود در متلب
811فروش
رایگان

کد نویسی روش اجزای محدود با استفاده از نرم‌ افزار متلب ( Finite Element Method using MATLAB)

روش اجزای محدود یا روش المان محدود (Finite Element Method) که به اختصار FEM نامیده می‌شود، رایج ترین روش عددی برای حل مسائل مهندسی، معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) است. رایج‌ترین کاربرد روش المان محدود شامل تحلیل سازه‌ها، انتقال حرارت، دینامیک سازه، انتقال جرم و پتانسیل الکترومغناطیسی است. روش المان محدود، روشی (اغلب) عددی برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی تعریف شده بر اساس یک، دو یا سه متغیر مکانی است. در این روش برای حل مسئله، هندسه اصلی و غالبا پیچیده‌ی مسئله به قسمت‌های کوچک‌تر و ساده‌تر به نام المان‌های محدود تقسیم بندی می‌شوند. این گسسته سازی مکانی به روش شبکه بندی یا ایجاد مش انجام می‌شود. در واقع شبکه از مجموعه‌ای از نقاط گسسته برای گسسته‌سازی جسم یا محیط مسئله به تعداد المان‌هایی محدود، برای حل مسئله است. پس از گسسته‌سازی متغیر میدانی ذاخل هر المان درون یابی می‌شود. گسسته‌سازی مکانی مسئله به همراه اینترپولیشن متغییر میدانی و منجر به تبدیل دستگاه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی حاکم بر مسئله به دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی (در مسائل دینامیک) یا دستگاه معادلات جبری می‌شود. سپس معادلات حاکم بر هر المان در کنار سایر المان‌ها قرار می‌گیرد تا کل سازه را تشکیل دهد. در نهایت با اعمال شرایط مرزی مسئله، دستگاه معادلات جبری (در حالت استاتیک) یا دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی (در حالت دینامیک) حل می‌شوند. کاربرد عملی اجزای محدود معمولاً با نام تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis) یا به اختصار FEA خوانده می‌شود.

مهندس میلاد وحیدیان

مهندس میلاد وحیدیان: دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مهندس میلاد وحیدیان متولد 1372، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران هستند. ایشان دوره‌های مختلفی از جمله آموزش نرم‌افزار متلب (MATLAB)، آموزش نرم‌افزار اباکوس (Abaqus) و آموزش برنامه‌نویسی پایتون را ارائه کرده‌اند.

سوالات متداول دانشجویان

این درس در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برای مقطع لیسانس ارائه می‌شود هرچند که این درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مفید است.

مفاهیم به قدری ساده و روان بیان شده است که پیش‌نیازی لازم نیست، هر چند بهتر است درس‌های مقاومت مصالح (مکانیک جامدات) و محاسبات عددی گذرانده شده باشد.

بله این ویدئوها برای کلاس اجزاء محدود کاربردی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-99 تهیه شده است و دکتر مهنما آن‌ها را در اختیار تمامی مشتاقان علم قرار داده‌اند.

تدریس مناسب، قسمت مهمی از فرآیند یادگیری است ولی به تنهایی کافی نیست. باید در طول این آموزش‌ها مثال‌هایی متنوع از کتاب لوگان را حل کنید تا به درس تسلط یابید.

دکتر مهنما، کتاب اجزاء محدود لوگان را برای مقطع کارشناسی بسیار مناسب می‌پندارند و مرجع اصلی تدریس ایشان است.

منابع عالی برای کد نویسی اجزای محدود در متلب

بر اساس نظر شخصی من این دو منبع بسیار سومند هستند.

فایل ارائه آموزش‌ها رایگان

Presentation

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی اجزای محدود در متلب - مناسب مقطع کارشناسی رایگان

Ferreira-MATLAB Codes

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی اجزای محدود در متلب - مناسب مقطع کارشناسی رایگان

Ferreira-MATLAB Codes

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل اول: مروری بر نرم‌افزار متلب

در این فصل مرور مختصری بر نرم‌افزار متلب ارائه شده است.

مرور مختصری بر نرم‌افزار متلب رایگان

An Introduction to MATLAB

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل دوم: مروری بر مفاهیم روش اجزای محدود (FEM)

در این فصل مروری بر روش اجزاء محدود ارائه می‌شود.

مروری بر روش اجزای محدود رایگان

An Introduction to FEM

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل سوم: مسئله خرپای دوبعدی (2D Truss)

در این فصل با بکارگیری دانش دو فصل قبل به برنامه نویسی مسئله خرپای دوبعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

2D Truss Problem

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

2D Truss Problem

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل چهارم: مسئله تیر یک بعدی (1D Beam)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تیر یک بعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل پنجم: مسئله خرپای سه‌بعدی (3D Truss)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله خرپای سه‌بعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل ششم: مسئله فریم دو‌بعدی (2D Frame)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله فریم دوبعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل هفتم: مسئله فریم سه‌بعدی (3D Frame)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله فریم سه‌بعدی پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

در حال ضبط است.

کدنویسی مسئله رایگان

در حال ضبط است.

فصل هشتم: مسئله غشاء (Membrane)

در این فصل مسئله غشاء با استفاده از المان مثلثی ارائه می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

در حال ضبط است.

کدنویسی مسئله رایگان

در حال ضبط است.

فصل نهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان T3

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای با استفاده از المان CST پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل دهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان T6

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای با استفاده از المان LST پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل یازدهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان Q4

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای با المان 4Node Quadrilateral پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل دوازدهم: مسئله تنش صفحه‌ای (Plane Stress) با المان Q8

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تنش صفحه‌ای پرداخته با المان 8Node Quadrilateral می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل سیزدهم: مسئله تقارن محوری (Axisymmetric)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله تقارن محوری پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل چهاردهم: انتقال حرارت دوبعدی و گذار

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله انتقال حرارت دوبعدی و گذار پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل پانزدهم: مسئله ورق نازک (Thin Plate)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله ورق نازک پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کدنویسی مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل شانزدهم: مسئله ورق ضخیم (Thick Plate)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله ورق ضخیم پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله رایگان

Mindlin Plate Theory

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

کدنویسی مسئله رایگان

برای دانلود فایل‌ها باید در دوره ثبت نام کنید.

فصل هفدهم: مسئله پوسته (Shell)

در این فصل با بکارگیری دانش فصل اول و دوم به برنامه نویسی مسئله پوسته پرداخته می‌شود.

مروری بر روابط حاکم بر مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کدنویسی مسئله ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. آواتار نازنین شیخ الاسلامی
  نازنین شیخ الاسلامی

  اول از همه یه تشکر ویژه برای آموزش‌های عالی تون کنم
  فایل اسلایدها رو قرار نمی‌دید؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خوشحالم که آموزش‌ها براتون مفید بوده
   سعی میکنم سریع تر اسلایدها رو تکمیل و آپلود کنم

 2. آواتار آرزو احمدی
  آرزو احمدی

  سلام
  بهتون تبریک می‌گم آموزش‌های غوق العاده ای دارید.
  تشکر فراوان

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   البته فوق العاده 😂😂
   ممنون ام. موفق باشید

 3. آواتار Mehrdad Sahraei
  Mehrdad Sahraei

  سلام جناب مهندس وحیدیان،
  خیلی ممنون از دوره عالی المان محدود با متلب.
  باید بگم دوره خیلی سودمندی است و کمک زیادی در درک چگونگی بکارگیری المان محدود در آنالیز مسایل مهندسی می کنه.
  در منابع فارسی زبان ، چنین آموزشی با این کیفیت در مورد کاربرد المان محدود موجود نیست.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون.
   امیدوارم موفق و سلامت باشید.
   دوره سابروتین نویسی در آباکوس و آموزش آباکوس مون هم از کیفیت بالایی برخوردار اند.
   توصیه می‌کنم اگه نیاز دارید حتما تماشا کنید.

 4. آواتار علی طاهر زاده
  علی طاهر زاده

  آموزش‌ بسیار خوب و جامعی هست
  با آرزوی موفقیت روز افزون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون ام
   موفق باشید.

 5. آواتار محمدعلی حیدریان
  محمدعلی حیدریان(خریدار محصول)

  بهترین آموزش اجزای محدود با متلب رو دارید.
  بهتون تبریک میگم

 6. آواتار Zahra
  Zahra(خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر
  اگر امکانش هست مشابه فصل ۱۴ برای حالت ۲ بعدی و ۱ بعدی پایا هم توضیح بدین لطفا.
  چون یکم گیج کننده بود در حالت وابسته به زمان.

  و در همین مساله اگر بخوام المان مربعی باشه کافیه c4 * z به temperature function اضافه بشه؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی آسون میشه و کاملا مشابه مثال‌های قبلی میشن. می‌تونید اونها رو مطالعه کنید
   زمانی z وارد میشه که مسئله از دو بعدی (صفحه‌ای) به سه‌بعدی (فضایی) تبدیل شود.
   اگر شکل المان از مثلثی به مربعی تغیر کنه ترم c4xy اضافه می‌شود.

   موفق باشید

 7. آواتار احمد مظفری
  احمد مظفری(خریدار محصول)

  سلام و خسته نباشید
  برای صفحه خمشی با جزء مستطیلی، خمش و برش استفاده شده که ماتریس B برای خمش، درایه های مقابل جابجایی w مساوی به صفر هستند ولی این مقادیر برای ماتریس B برشی، مقدار دارند
  بخاطر همین اثر جابجایی خمش صفر میشه و فقط برش کار میکنه برای تعیین جابجایی
  چطور میشه که عدد خروجی شما دقیقا درست بدست میاد حالانکه خمش هیچ تاثیری روی جابجایی نداره ؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   سوال تون رو رو متوجه نشدم
   اگر به روابط استفاده شده شک دارید می‌توانید کتاب‌هایی که در قسمت مراجع قرار گرفته شده است را چک کنید
   البته کتاب‌های FEM خوب دیگری نیز وجود دارد

   موفق باشید

 8. آواتار علی فاخری
  علی فاخری

  سلام وقت بخیر جناب دکتر
  سپاس از این لطف شما به جامعه مهندسی
  جلسات هفتم به بعد تا چه زمانی ضبط و امکان پخش براشون محیا میشه؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون
   تمامی جلسات به جز جلسه
   فصل هشتم: مسئله غشاء (Membrane)
   فصل پانزدهم: مسئله ورق نازک (Thin Plate)
   فصل هفدهم: مسئله پوسته (Shell)
   در سایت موجود است. اگر نمی‌توانید مشاهده کنید، ممکن است مشکل از cache مرورگر تان باشد.
   سه جلسه ضبط نشده نیز تا پایان خرداد ماه ضبط خواهد شد.
   موفق باشید.

 9. آواتار احمد مظفری
  احمد مظفری(خریدار محصول)

  با سلام خدمت دکتر وحیدیان
  برای انتگرال گیری ماتریس سختی صفحه مثلثی که متشکل از s و t هستش از چه روشی میتونم استفاده کنم ؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   میشه انتگرال ها رو تحلیلی حساب کرد و اگر دشوار بود با استفاده از Hammer formulas که روش انتگرال عددی است، محاسبات انجام می‌شود.
   موفق باشید.
   Hammer formulas

 10. آواتار مجتبی فروزان
  مجتبی فروزان(خریدار محصول)

  سلام
  یه سوال داشتم دکتر
  روابط کرنش برشی رو برای صفحات میندلین Q8 از چه مرجعی استخراج کردید ؟
  مطمئن هستید درست هستند؟
  اگه ممکنه برام مرجعش رو بگید میخام منبعی داشته باشم ازش
  ممنون از آموزشهای عالیتون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   منابع این آموزش در اولین قسمت از آموزش‌ها آمده است.
   قسمت: منابع عالی برای کد نویسی اجزای محدود در متلب
   سپس: کدنویسی اجزای محدود در متلب – مناسب مقطع کارشناسی ارشد – منبع این آموزش

   این مباحث در کتاب پوسته و ورق ردی و FEM آن نیز توضیح داده شده و من همواره از آن‌های استفاده می‌کنم.
   Theory and analysis of elastic plates and shells
   An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis

   موفق باشید.

 11. آواتار مهناز
  مهناز

  خدا قوت،از آموزش های عالیتون بسیار ممنونم. انشالله سایر جلسات تخصصی نیز به زودی منتشر بشنوند تا از آنها استفاده کنیم. ممنون از سایت بسیار خوبتون.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون
   تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا سریع تر جلسات ضبط بشن

 12. آواتار احمد مظفری
  احمد مظفری(خریدار محصول)

  قصد توهین و یا قضاوت ندارم
  اما خودم شاهد هستم که به بقیه وقت گذاشتید و پاسخگوی مسائل شون بودید و حتی ویدیو ضبط کردید براشون
  تنها دلیلی که فکر میکنم باعث شده باهام کمک نکنید اینه که افغانستانی هستم
  این حرکت اصلا جالب به نظر نمیاد
  متیقن نیستم که این حرفم درست هست یا نه
  اما تنها دلیلی هست که میتونم قاطعانه بهش فکر کنم
  ممنون بابت آموزشهاتون!
  آموزش هاتون واقعا عالی هستن

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   نه واقعا اینجوری نیست
   برای من فرقی نمی‌کنه
   شما و کارهاشون انرژی و زمان بیشتری می‌بره و انتظارات بالایی هم دارید
   باید درک هرکس درگیری های خودش رو داره و زمان زیادی رو نمی‌تونه به بقیه اختصاص بده
   و البته بعضی کارها و سوالات بسیار ساده اند ولی برخی انرژی بر هستند

   موفق باشید

 13. آواتار Tina Azmoodeh
  Tina Azmoodeh

  سلام
  ممنون از آموزش بسیار عالی و پاسخگویی مسئولانه آقای وحیدیان
  امیدوارم آموزش‌های بیشتری در سایت قرار بدید
  با آرزوی موفقیت برای تیم حرفه‌ای مکانیک‌آل

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی‌ ممنون از لطفتون
   امیدوارم به زودی در مکانیک‌آل حضور داشته باشید

   با آرزوی موفقیت و سلامتی

 14. آواتار احمد مظفری
  احمد مظفری(خریدار محصول)

  یه کلاس خصوصی برام بذارید
  برای حل یه مسئله صفحه خمشی
  در حد یه ساعت
  ممنون میشم !
  ههر هزینه ای هم لازم باشه متقبل میشم
  ممنون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   شرمنده ام واقعا
   خیلی درگیر ام و واقعا کشش ندارم

 15. آواتار احمد مظفری
  احمد مظفری(خریدار محصول)

  امکان داره با شما تماسی داشته باشم دکتر ؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سوال تون رو مطرح کنید
   موفق باشید

 16. آواتار احمد مظفری
  احمد مظفری(خریدار محصول)

  با سلام و خسته نباشید
  روش کدنویسی تون حرف نداره دکتر
  ان شاءالله که موفق باشید
  اما اگه برای انجام بعضی مسائل، با دانشجوها کمی کنید و یا راهنمایی کنید واقعا عالی میشه

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون
   موفق باشید

 17. آواتار سعیده کهنی
  سعیده کهنی

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  واقعا روش کدنویسی اجزای محدود رو خیلی عالی توضیح میدید و کدی هم که نوشته شده خیلی ساده است ولی توانایی بالایی داره
  دستتون دردت نکنه
  کارتون حرف نداره
  ممنون از سایت میکانیک آل، مخصوصا دکتر وحیدیان
  🙏

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون
   موفق باشید.

 18. آواتار ploytechnic.students@gmail.com
  [email protected](خریدار محصول)

  آموزش های تک و فوق العاده ای هستند.
  اغلب آموزش های گرون قیمت، این کیفیت رو ندارن و نهایتا 4 تا مثال ساده رو کدنویسی کردن.
  آرزوی موفقت دارم براتون.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   درسته اغلب آموزش های موجود سطحی و ناقص بودند
   این شد که ما این آموزش رو ضبط کردیم

 19. آواتار کاربر سایت
  کاربر سایت(خریدار محصول)

  سلام
  خسته نباشيد مطالب بسيار كاربردي و عالي بودن ممنون توضيحات خوبتون🌺

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون
   امیدوارم مفید بوده باشه 😊

 20. آواتار محمد معین
  محمد معین(خریدار محصول)

  با تشکر از آموزش بسیار خوب و راهنمایی های ارزشمند و راهگشای جناب آقای مهندس وحیدیان.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خواهش می‌کنم.
   موفق باشید.

 21. آواتار کاربر سایت
  کاربر سایت(خریدار محصول)

  اره نگاه کردم تعریف نشده میشه لطف کنید تعریف این تابع رو برام بنویسید که چطور باید تعریف بشه؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   در ویدئوهای آموزش هست. ممکنه توی مثال های آخر با فرض اینکه مخاطبین مثال های قبلی رو نگاه کردن، این چنین موارد تکراری کمتر توضیح داده شده باشه.
   علاوه بر این در دومین کتاب هایی که به عنوان من منبع قرار داده شده نیز می‌توانید این تابع را بیابید.

 22. آواتار کاربر سایت
  کاربر سایت(خریدار محصول)

  ممنون از توضیح خوبتون ولی تو نرم افزار مطلب بعد از تعریف یک همچین اروری مواجه میشم به نظرتون مشکل از کجاست؟
  Undefined function ‘gauss’ for input arguments of type ‘double’.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   احتمالا تابع gauss رو در پایین اسکریپت یا در فایل دیگری تعریف نکردید.

 23. آواتار matlab
  matlab(خریدار محصول)

  سلام در تحلیل فصل شانزدهم مسئله ورق ضخیم در کد نویسی از تابع gauss استفاده کردید اما توضیحی وجود نداشت اگر ممکنه میشه راهنمایی کنید؟
  sampb=gauss(ngpb); این خط از کد کمی نامفهومه!

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   تابع gauss دارای ورودی ngp= تعداد نقاط انتگرال گیری است
   خروجی این تابع samp است که دارای ngp سطر و 2 ستون است.
   ستون اول این ماتریس نقطه انتگرال گیری را مشخض می‌کند و ستون دوم آن تابع وزنی نقطه انتگرال گیری را مشخص می‌کند.

   موفق باشید

 24. آواتار rezapanahyazdan
  rezapanahyazdan(خریدار محصول)

  بله، فوق العاده میشه، ترکیب پایتون و متلب و ندیدم بهش پرداخته بشه تو آموزش های فارسی ،منبع نابی خواهد بود، علاوه بر این تا جایی که میدونم، با پایتون میشه، محاسبات بسیار دقیق تری نسبت به متلب داشت و این خودش میتونه مقایسه جذابی رو ایجاد کنه.
  به نظرم یکی از جذاب ترین اموزش های fem خواهد شد.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون.
   موفق باشید.

 25. آواتار rezapanahyazdan
  rezapanahyazdan(خریدار محصول)

  سلام و عرض ادب؛
  پیشنهاد میدم، برای بعد از تکمیل مباحث متلب، اگر خواستین کار جدید و پرکاربردی رو کارکنین، همین مسائل رو که با متلب کار کردید با دقت بالاتر توی پایتون آموزش بدید، به نظرم تو آموزش اتفاق جالبیه و کم تر تو آموزش های فارسی پرداخته شده.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از نظرتون.
   احتمالا می‌دونید که میشه توابع و ماژول‌های پایتون رو توی متلب فراخوانی کرد.
   https://mecademy.ir/python-from-matlab/
   به نظرم ترکیب توانایی های متلب و پایتون برای برنامه نویسی از جمله مسائل FEM جذاب ترین آموزش رو بسازه.

   ممنونم میشم نظرتون رو بدونم.

 26. آواتار ah1377ym
  ah1377ym(خریدار محصول)

  سلام .بسیار عالی و کار راه انداز هست ویدیو هاتون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون.
   موفق باشید.

 27. آواتار a.azpeyvand
  a.azpeyvand(خریدار محصول)

  سلام دکتر وقت بخیر
  ببخشید اموزش کد متلب ورق ضخیم اجزا محدود که در سایت گذاشتیدخواهشا مدلسازی و انالیز با اباکوس را در سامانه قرا بدید
  این کد متلب که اموزش می دهید با اباکوس هم انالیز کنید بی زحمت

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   شبیه سازی این مثال ها با نرم افزار آباکوس بسیار بسیار ساده است و نکته آموزنده خاصی ندارد.
   علاوه بر این در ریفرنس دوم، قدم به قدم مراحل شبیه سازی این مسئله با نرم افزار آباکوس آورده شده است.
   موفق باشید.

 28. آواتار fateme.dastar
  fateme.dastar(خریدار محصول)

  سلام و عرض ادب جناب دکتر عزیز و بزرگوار
  ممنون بابت آموزش‌های فوق‌العاده خوب و کاربردی‌‌تون
  یکی از بهترین‌ها هستید
  منتظر آموزش های خوب دیگر شما هستیم
  مرسی از اینکه صریح ، خوب ، قابل فهم و کاربردی توضیح دادین

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنونم.
   امیدوارم براتون مفید باشه و از کسب علم و دانش لذت ببرید.

 29. آواتار وحید.خ
  وحید.خ(خریدار محصول)

  سلام بر شما. لطفا انتقال حرارت برای یک پوسته مخروطی یا استوانه ای هم حل نمایید. خیلی ممنون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   باشه تلاشم رو می‌کنم
   موفق باشید

 30. آواتار a.azpeyvand
  a.azpeyvand(خریدار محصول)

  سلام دکتر وقت بخیر باشه انشا الله اموزش کد پوسته را خواهشا در فصول اموزشی خود قرار دهید

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   بله حتما
   آموزش خوبی خواهد شد.
   احتمالا حدود یک ماه دیگه منتشر می‌شه

   موفق باشید

 31. آواتار vahidm.27
  vahidm.27(خریدار محصول)

  سلام. خیلی ممنون از آموزش ها و خدا خیرتان دهد.
  برای اعمال شرایط مرزی حرارتی روی ضخامت پوسته، دما را تقریب زدم و با گالرکین خطا را حداقل و شرایط مرزی رو با فرم ضعیف اعمال کردم. 3 معادله و 3 مجهول به دست اومده، میدان دما رو چطور با المان محدود به دست بیارم؟( تا بعد توی معادله حرکت قرار بدم)
  خیلی ممنون که توجه کردید و راهنمایی نمایید.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   شما دارید از یه روش دیگه استفاده می‌کنید.
   توی FEM
   ١- گسسته سازی
   ٢- اینترپلیشن
   ٣· استخراج characteristic maxrox که برای این کار تو مسائل مکانیک جامدات لاگرانژین رو تشکیل می‌دید و سپس weak form رو تشکیل می‌دید. در نهایت characteristic matrix رو استراحت میشه
   ۴- شرایط مرزی Essential به صورت کاملا دقیق اعمال میشه و شرایط مرزی Natural در بردار نیرو اعمال میشه
   ۵- دستگاه معادلات حل میشه

   روشی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید کانترویچ هست که توی اون شرایط مرزی هم با استفاده از کمینه سازی باقی مانده وزنی بدست میاد

   توی روش کانترویچ می‌تونید انتگرال بافی مانده وزنی را بدست آورید سپس از اینترپلشن استفاده کنید و در نهایت دستگاه معادلات رو حل کنید

   موفق باشید

 32. آواتار rezapanahyazdan
  rezapanahyazdan(خریدار محصول)

  سلام و عرض ادب ، ایا امکانش هست یه مثال هم مربوط به پوسته ها (SHELL) در کنار ورق که جزو برنامه هاتون هست و تحلیل های مربوط به اون حل کنید؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   باشه
   در لیست آموزش‌ها قرار می‌دم

 33. آواتار m.azpeyvand
  m.azpeyvand(خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر دکتر سایر جلسات کی روی سایت قرار می گیرند

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   مسائل ورق نازک و مسئله ورق ضخیم تا حدود یک هفته دیگه آماده می‌شه
   بعد از اون به ترتیب مسئله تقارن محوری – مسئله خرپای سه‌بعدی – فریم ضبط خواهد شد.
   اگر مشکلی پیش نیاد تا آخر این ترم تمامی مسائل ضبط خواهد شد.
   موفق باشید.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   آپلود شد. (جمعه 5 آذر ساعت 10 صبح)
   موفق باشید.

 34. آواتار mohamad.mazaheri.79
  mohamad.mazaheri.79(خریدار محصول)

  سلام و وقت بخیر ريالای دکتر
  واقعا تدریس شما عالیه و خیلی مطالب خوبی از شما یادگرفتم
  استاد درخواستی هم داشتم
  امکانش هست در مورد ترکیب خرپا با فنر کمی توضیح بدید

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون.
   اگه به ماتریس سفتی (stiffness) خرپا توجه کنید خود خرپا یک فنر با سفتی AE/L هست.
   پس اگر در شرایط مرزی یا هرجایی از مسئله یک المان فنر دارید، فقط کافیه فنر رو با یک المان خرپا و با سفتی داده شده (مقدار k داده شده) جایگزین کنید.
   موفق باشید.

 35. آواتار m.azpeyvand
  m.azpeyvand(خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر خدمت استاد بزرگوار دکتر وحیدیان سوالی داشتم خدمت تون اموزش کد نویسی ورق میدلین میشه خواهشا ضبط کنید و برخی اموزش های متلب برای اجزا محدود زده در حال ضبط به امید خدا کی کار های ضبط اموزش مسئله اموزش ورق نازک و اموزش ورق ضخیم روی سایت قرار میگیرد
  خیلی ممنون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   با سلام و وقت بخیر
   فکر می‌کنم هفته آینده مثال سوم و چهارم تنش صفحه‌ای ضبط بشه
   و 2 هفته آینده مثال‌های ورق نازک و ورق ضخیم ضبط بشه.
   تمام تلاش ام رو می‌کنم کل مثال‌ها تا آخر این ترم ضبط بشن.

   • آواتار a.azpeyvand
    a.azpeyvand(خریدار محصول)

    سپاس و تشکر بابت زحمت هایی که برای تهیه دوره انجام دادید دکتر عزیز خیلی ممنون

    • آواتار میلاد وحیدیان
     میلاد وحیدیان(مدیریت)

     خواهش می‌کنم
     موفق باشید.

 36. آواتار vahidm.27
  vahidm.27(خریدار محصول)

  سلام. آموزش شما عالی. یک راهنمایی کنید: در مورد معادلات کوپل 5 معادله 5مجهول با انواع المان ها و روش کانتروویچ و تحلیل دینامیکی یک مساله حل کنید تا به صورت کاربردی یک معادله دیفرانسیل جزیی را به صورت کلی با المان محدود کد بنویسیم. تشکر.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   با سلام
   تشکر فراوان برای حمایت از مکانیک‌آل
   در مرحله اول قصد دارم آموزش مثال هایی که طراحی شده است را ضبط کنم.
   بعد از آن بهترین سوالات مخاطبین سایت را حل خواهم کرد.
   مثال مدنظرتون رو برام ارسال کنید تا بررسی کنیم و در لیست مثال ها قرار دهم (البته احتمالا به این ترم نمی‌رسه)

   میلاد وحیدیان

 37. آواتار jvd.zeinali78
  jvd.zeinali78

  سلام
  از جلسه خرپای دوبعدی به بعد صدای فیلم ضبط شده قابل مشاهده نیست.
  ایا این مشکل از فیلم هست یا..
  باتشکر

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   من تمامی ویدیوها رو چک میکنم
   منظورتون اینکه ویدیوهای تیر / تنش صفحه / انتقال حرارت گذار اینا صدا ندارن؟
   من چک کردم مشکلی نداشتن
   دانلود می‌کنید یا آنلاین تماشا می‌کنید؟
   پلیر تون رو عوض کنید یه امتحان کنید

 38. آواتار sinasaze210
  sinasaze210(خریدار محصول)

  سلام و درود فراوان جناب آقای دکتر عزیز
  تشکر فراوان بابت آموزش ها بسیار بسیار عالی و آموزنده و کاربردی بودند

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون
   کامنت‌های خوب شما باعث دلگرمی ام میشه.

 39. آواتار sinasaze210
  sinasaze210(خریدار محصول)

  سلام و درود فراوان جناب آقای دکتر وحیدیان عزیز و گرامی خیلی خیلی ممنونم بابت آموزش های بسیار بسیار عالی
  میخواستم تقاضا کنم لطفا بقیه جلسات را لطف فرموده زودتر ضبط نمایید.
  سپاس و درود فراوان

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطف شما
   مثال های خرپا / تیر / اولین مسئله تنش صفحه‌ای رو دیدید؟
   تمام سعی ام رو می‌کنم تا آموزش‌ها سریع تر ضبط شوند.

 40. آواتار sara.bjdy
  sara.bjdy

  سلام، مطالب بسیار کامل و عالی بود. امیدوارم موفق باشید.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از شما
   امیداوارم آموزش ها مفید باشن
   با آرزوی موفقیت

 41. آواتار arshamini
  arshamini

  ممنونم از دکتر وحیدیان بابت مطالب مفید و بیان شیوا و ارایه خوبشون

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون از لطفتون
   موفق باشید

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون
   لطف دارید
   امیدوارم مفید بوده باشه

 42. آواتار sh.zabeti
  sh.zabeti(خریدار محصول)

  سلام، بسیار ممنون از آموزش‌های کاربردی و مفیدتون🙏🏻

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خواهش می‌کنم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه

 43. آواتار abolfazlrashmei1
  abolfazlrashmei1(خریدار محصول)

  پس تا آخر این ماه یا ماه آینده احتمال اتمام ضبط تمامی جلسات این آموزش برقرار نیست؟
  آخه این ترم من درس اجزای محدود را دارم و میخواستم از آموزش شما استفاده کنم

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   احتمالا زیاد نمی‌رسم تا یک ماه آینده تمامی مسائل رو ضبط کنم
   ولی تلاش میکنم وقت بیشتری روش بذارم و ضبط رو انجام بدم
   کتاب هایی که معرفی کردم رو هم حتما بخونید بسیار خوب هستند

 44. آواتار abolfazlrashmei1
  abolfazlrashmei1(خریدار محصول)

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم ببینم تا کی فرآیند ضبط بقیه دروس تکمیل میشود.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون که آموزش های ما رو دنبال می‌کنید
   ضبط تمامی جلسات احتمالا تا پایان این ترم طول خواهد کشید چون همزمان جلسات آموزش آباکوس هم در حال ضبط هستند

   موفق باشید

 45. آواتار sinasaze210
  sinasaze210(خریدار محصول)

  تشکر بسیار بسیار فراوان جناب آقای دکتر وحیدیان عزیز و گرامی چنانچه ممکن است شیوه مش زدن در متلب با فرمول نویسی را نیز لطف فرمایید من یک مسئله ذوزنقه ای دارم که ارتفاع متغیر است و قاعده کوچکتر و قاعده بزرگتر هر دو وابسته به ارتفاع هستند از نوع plane strain
  لطفا لطف فرموده در این مورد نیز چنانچه مقدور است در خصوص plane strain نیز مثالی حل کنید

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خواهش می‌کنم.
   الگوریتم‌های مش زنی دنیایی داره.
   تلاش ام می‌کنم این مسئله رو حل کنیم.

 46. آواتار sinasaze210
  sinasaze210(خریدار محصول)

  سلام و درود فراوان جناب آقای دکتر وحیدیان عزیز و گرامی یک سوال داشتم آیا میتوانم با این پکیج یک مسئله کرنش صفحه ای را آنالیز اجزای محدود انجام دهم؟چنانچه مقدور است در این مورد نیز توضیح لطف فرمایید.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون.
   بله امکان پذیر است.
   هم در هر دو کتاب ارائه شده، این مسئله توضیح داده شده است و هم من تدریس کردم، اما هنوز فرصت نکردم ویرایش کنم.

 47. آواتار mohammad1373hoseini
  mohammad1373hoseini(خریدار محصول)

  با سلام.ببخشید قیمت این پکتون چقدره؟وقتی می خواهیم پک را بخریم قیمتی مشخص نیست.با تشکر

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   این مجموعه از ویدیوهای در حال ضبط هستند. فکر میکنم تا آخر شهریور ۵ جلسه دیگر ضبط خواهد شد و به صورت کاملا رایگان در اختیارتون قرار می‌گیره

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   جلسات اول تا سوم می‌تونید ببینید تا ضبط تموم شه

 48. آواتار mohammadhoseineesfandiari
  mohammadhoseineesfandiari(خریدار محصول)

  سلام
  امکان دانلود ویدیو ها هست؟

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   بله امکانش هست
   ما نه قفل گذاری کردیم و نه لینک دانلود گذاشتیم
   برای اینکه بتونیم فایل‌ها به صورت دانلودی ارائه دهیم باید هاست دانلود قدرتمند بگیریم که هنوز توان مالی‌اش را نداریم. امیدوارم درک کنید.
   اگه فایل خاصی را میخواید میتونید با IDM دانلود کنید یا در همین کامنت درخواست دهید تا لینک را به ایمیل‌تان ارسال کنم.

 49. آواتار meysamshoja2017
  meysamshoja2017(خریدار محصول)

  ممنون دکتر از زحماتتون.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خواهش می‌کنم

 50. آواتار meysamshoja2017
  meysamshoja2017(خریدار محصول)

  سلام روز بخیر
  امکان دسترسی به این اموزش وجود داره؟
  برای من ممکن نیست.

  • آواتار میلاد وحیدیان
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   دو جلسه اول به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است و سایر جلسات در حال ضبط است.
   در وبسایت ثبت نام کنید تا در اولین فرصت بهتون خبر بدیم

   • آواتار rasoul.asadollahi
    rasoul.asadollahi(خریدار محصول)

    سلام و عرض ادب
    سپاسگزار فعالیتهای بسیار ارزشمند شما هستم.
    از صمیم قلبم آرزوی موفقیت بیش از پیش جنابعالی و مجموعه توانمندتان را دارم.
    ارادتمند

    • آواتار میلاد وحیدیان
     میلاد وحیدیان(مدیریت)

     با عرض سلام و احترام

     خیلی ممنون از لطفتون

   • آواتار a.azpeyvand
    a.azpeyvand(خریدار محصول)

    سلام دکتر وقتت بخیر
    این کد هایی برای قسمت هایی مختلف نوشته شده
    با نرم افزار اباکوس چند تا مثال برای هرکد انالیز انجام بدید
    خیلی ممنون بابت وقتی که می گذارید برای اموزش

    • آواتار میلاد وحیدیان
     میلاد وحیدیان(مدیریت)

     سلام
     در هر مثال مسئله‌ای مشخصات انتخاب شده و کدنویسی شده است.
     برای آموزش نرم‌افزار آباکوس به آدرس زیر مراجعه کنید

     https://MechanicAll.ir/abaqus

افزودن نقد و بررسی

برای ارسال دیدگاه، نیاز است که را انجام دهید.